Portal
Razmena elektronskih dokumenata između dobavljača i kupaca

Amaps sistem

Sva elektronska dokumenta na
jednom mestu

Amaps je sistem preko koga se vrši razmena elektronskih dokumenata faktura, narudžbenica i odgovora na njih. Prednost koriscenja Amaps sistema je što imate samo jednu tačku pristupa ka svim Vašim dobavljačima ili kupcima, bez potrebe za usaglašavanjem sa svim pojedinačnim softverima i protokolima. Svi rade sa svojim lokalnim šiframa.

Dostava elektronskih narudžbenica

Dostava elektronskih faktura

Komunikacija između dobavljača i kupca

Dostava odgovora na narudžbenice

Kako funkcioniše?

Svi korisnici sistema su međusobno
povezani preko jednog mesta amaps-a

Amaps sistem je koncipiran tako da postoji jedno mesto preko koga se odvija sva komunikacija u razmeni elektronskih dokumenata.

Amaps vrši sva prilogođavanja dokumenata u vidu izmena formata i šifara u lokalne onako kako odgovara prijemnoj strani. Svi korisnici Amaps mogu da razmenjuju elektronska dokumenta sa svim ostalim korisnicima sistema, a pritom koriste samo svoje lokalne šifre.

Amaps je centralno mesto komunikacije

između dobavljača i kupaca

Amaps obrađuje dobijene elektronske dokumente, prilagođava
format i šifre u lokalne, dostavlja elektronski dokument prijemnoj
strani.

Globalni dobavljači

Regionalni
dobavljači

Lokalni
dobavljači

Dobavljači prosleđuju fakture i odgovore na narudžbenice Amaps sistemu, a preko Amaps dobijaju narudžbenice.

Farmacija

Maloprodaja

Ugostiteljstvo

Kupci dobijaju elektronska dokumenta sa svojim lokalnim šiframa. Šalju narudžbenice takođe po svojim lokalnim šiframa.

Amaps u farmaceutskoj indutriji

Laka i brza razmena
elektronskih dokumenata

Amaps je sistem koji olakšava funkcionisnje i razmenu elektronskih dokumenta izme]u apoteka, veledrogerija i ostalih subjekata koji se bave prodajom farmaceutskih i sličnih proizvoda.

Amaps sistem ima više od 1000 apoteka kojima dostavlja elektronske dokumente od njihovih dobavljaca, a sistem se širi svakodnevno.

U Amaps sistemu je trenutno 12 veledrogerija koje preko aplikacije preuzimaju i dostavljaju elektronska dokumenta apotekama.

veledrogerije u amaps sistemu

Amaps u maloprodaji

Povezivanje maloprodajnih objekata
i dobavljača pomoću amaps sistema

Amaps je sistem koji olakšava funkcionisnje i razmenu elektronskih dokumenta između trgovaca, veletrgovaca i ostalih dobavljaca koji se bave trgovinom robe široke potrošnje.

Amaps sistem ima više od 500 subjekata kojima dostavlja elektronske dokumente od njihovih dobavljača, a sistem se širi svakodnevno.

Amaps u ugostiteljstvu

Laka i brza razmena
elektronskih dokumenata

Amaps je sistem koji olakšava funkcionisnje i razmenu elektronskih dokumenta između ugostiteljskih objekti, veletrgovaca i ostalih dobavljača koji se bave trgovinom robe za ugostiteljske objekte.

Amaps sistem ima više od 500 apoteka kojima dostavlja elektronske dokumente od njihovih dobavljaca, a sistem se širi svakodnevno.